Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Data:
Tagi: wydarzenie

20 listopada br. po raz pierwszy obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Został on ustanowiony przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.

 

Obchody tego dnia, mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, zarówno wśród najmłodszych obywateli jak i dorosłych. Szczególną uwagę poświęca się informowaniu dzieci i młodzieży, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Podkreśla się także ogromną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ma również przypominać że Polska była inicjatorem uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Obecnie jest to najbardziej rozpowszechniony dokument dotyczący praw człowieka - podpisały go wszystkie państwa na świecie.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP