Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odznaki honorowe RPO dla Haliny Bortnowskiej i Anny Jakubowskiej

Data:
Tagi: wydarzenie

12 stycznia Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wręczył Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” pani Halinie Bortnowskiej oraz pani Annie Jakubowskiej. Laudację na cześć Pani Haliny Bortnowskiej wygłosił dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW. Natomiast laudację na cześć Pani Anny Jakubowskiej – mec. Jacek Taylor. Dzisiejsze odznaczenia mają szczególny wymiar, gdyż są wręczane osobom, które całą swoją postawą życiową, zaangażowaniem, poświęceniem, ofiarnością i oddaniem ludziom stanowią wzór do naśladowania - powiedział dr Bodnar podczas uroczystości.

Halina Bortnowska

jest filozofem, teologiem, publicystką i działaczką społeczną, która inspiruje kolejne pokolenia. Zaangażowana w pojednanie polsko-niemieckie. Współzałożycielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”. Członkini Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a w latach 2007 - 2012 jej przewodnicząca. Pomysłodawczyni grupy Wirydarz oraz animatorka Warsztatów Dziennikarskich Młodych „Polis”, uczestniczka ruchu ekumenicznego. W latach 70. współtworzyła ruch hospicyjny w Polsce i pierwsze polskie hospicjum w Nowej Hucie. Pomagała terminalnie chorym jako wolontariuszka (jest redaktorką książki "Sens choroby, sens śmierci, sens życia"). Dla wielu młodych ludzi jest uosobieniem dobroci, wrażliwości, tolerancji. Wychowuje poprzez mądrość i życiowy przykład. Ma niezwykłą odwagę mówienia NIE, gdy dzieje się komuś krzywda. Nie przechodzi obojętnie obok żadnej trudnej sprawy, dylematu moralnego czy pojedynczego zmartwienia. Całe jej życie to wielkie wołanie o prawa i godność każdego człowieka.

Anna Jakubowska

w wieku czternastu lat należała do Szarych Szeregów, potem do Grup Szturmowych. Jako sanitariuszka i łączniczka w Batalionie „Zośka” walczyła w Powstaniu Warszawskim na Woli, Starym Mieście i na Czerniakowie. W latach 1949-1954 więziona, skazana na 8 lat za przynależność do AK. Aktywna w solidarnościowym podziemiu lat osiemdziesiątych. Zasłużona działaczka środowiska dawnych „Zośkowców”. W ostatnich dwudziestu latach zainicjowała i współprowadziła Fundację Filmową Armii Krajowej, która wyprodukowała ponad dwadzieścia filmów o historii i działalności AK.

Całe swoje życie niezwykle aktywna, walcząca o sprawiedliwą i solidarną Polskę. Zaangażowana w patriotyczne wychowanie młodzieży, w dążenie do tego, abyśmy jako społeczeństwo umieli się jednoczyć wokół ważnego dla wszystkich celu. Pragnie, aby Polska była państwem opartym na idei dobra wspólnego i poszanowaniu godności każdego człowieka.
Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia na rzecz praw człowieka. Może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych a także organizacjom i instytucjom. Jej laureatami są m.in. Władysław Bartoszewski, Jerzy Owsiak, Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Stowarzyszenie „Memoriał”.

Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy obrazów więźniów z warszawskich aresztów śledczych na Mokotowie i Grochowie "Ponad kratami wyobraźni". Wystawę można oglądać w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie do 14 stycznia do godziny 14.00.

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP