Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ws ustanowienia mechanizmu koordynacji wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie ustanowienia lub wyznaczenia mechanizmu koordynacji w ramach rządu, wspierającego projektowanie i wykonywanie działań związanych z wdrażaniem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (art. 33 ust. 1) oraz nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zakresie przyznania mu kompetencji organu monitorującego wdrażanie tej umowy międzynarodowej (art. 33 ust. 2).

W odpowiedzi otrzymanej od Pana Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik został poinformowany o nieplanowaniu przez rząd ustanowienia lub wyznaczenia mechanizmu koordynacji oraz o braku planów resortu pracy co do zmiany ustawy o RPO w zakresie określenia w niej zadań RPO jako organu monitorującego wdrażanie Konwencji.

Wystąpienie RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk