Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź MSWiA w sprawie relokacji cudzoziemców

Data:
Tagi: ue

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest świadomy dotychczasowych zobowiązań podjętych na forum Unii Europejskiej w zakresie relokowania do Polski uchodźców z Grecji i Włoch. Samą relokację uzależnia od sprawnego przeprowadzenia procedur sprawdzających cudzoziemców pod względem bezpieczeństwa.

Takie zapewnienie Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał w odpowiedzi na wystąpienie skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie planowanej na lata 2016 i 2017 relokacji do Polski cudzoziemców pochodzących z Bliskiego Wschodu i Afryki, którzy dotarli do Europy w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej.

Zgodnie z planami resortu spraw wewnętrznych i administracji, strona polska zgłosiła już gotowość do przyjęcia w tym roku 100 cudzoziemców przebywających obecnie w Grecji i we Włoszech. Procedury sprawdzania tych osób, wszczęte na przełomie 2015 i 2016 roku, napotykają jednak trudności, głownie natury organizacyjnej, i jak dotąd Polska nie otrzymała oczekiwanych gwarancji bezpieczeństwa. Procedury te będą jednak kontynuowane, aż do momentu, gdy strona polska uzyska potwierdzenie, że relokowani cudzoziemcy nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.   

Osoby, które w ramach relokacji ostatecznie trafią do Polski, otrzymają pomoc socjalną głównie w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Cudzoziemcy objęci też zostaną opieką medyczną, a dzieci w wieku szkolnym rozpoczną naukę w szkołach. 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk