Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź KGP ws. demonstracji przeciwko migrantom

Data:

Komendant Główny Policji udzielił odpowiedzi na wystąpienie RPO w sprawie demonstracji organizowanych w wielu polskich miastach przez przeciwników przyjęcia uchodźców do Polski. Komendant zapewnił, że każda manifestacja antymigrancka jest poddawana gruntownej analizie ryzyka, która pozwala na wskazanie obszarów zagrożeń, w tym związanych z popełnianiem przestępstw na tle nienawiści. Przedstawił dane z komend wojewódzkich na temat zorganizowanych na terenie poszczególnych województw zgromadzeń i stwierdzonych podczas nich zdarzeń wypełniających znamiona czynu zabronionego. Przekazał również informacje na temat prowadzonych przez Policję działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa migrantom.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP