Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska ws. przepisów Prawa łowieckiego

Data:

 

Minister Środowiska udzielił odpowiedzi na wystąpienie RPO w sprawie uregulowań zawartych w ustawie Prawo łowieckie. 

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP