Odmowa udzielenia ślubu osobie, która nie jest już ubezwłasnowolniona. Rzecznik wyjaśnia przyczyny

Data:

Chodziło o odmowę udzielenia ślubu przez Naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach. O sprawie pisał fakt24.pl w artykule z 1 października pt. „Kierownik USC nie chce dać ślubu. Kuriozalny powód.”

Z artykułu wynika, że Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach miał wątpliwości, czy małżeństwo może zostać zawarte, ponieważ przyszła panna młoda była w przeszłości ubezwłasnowolniona, dlatego też zwrócił się o rozstrzygnięcie w tej sprawie do sądu. Problem jednak w tym, że w lipcu 2016r. Sąd Okręgowy w Kielcach orzekł zniesienie ubezwłasnowolnienia w stosunku do tej osoby, co oznacza, że odzyskała ona pełnię praw, a więc pełną zdolność do czynności prawnych. Naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach wystąpił jednak do sądu o dodatkowe potwierdzenie, że jej stan zdrowia nie może stanowić okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa.    

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, w szczególności zaś o podanie powodów odmowy udzielenia ślubu wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, uzasadniającej podjętą przez niego decyzję.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-10-13 13:17:21
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka