Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO.

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji: 2014-06-25 09:45:25
Osoba udostępniająca: AnetaKosz