Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obchody Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

Światowy Dzień SM został ustanowiony kilka lat temu przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (ang. Multiple Sclerosis International Federation - MSIF). Jego celem jest szerzenie informacji na temat życia z SM, ale także dawanie osobom chorym i ich bliskim poczucia wspólnoty.

Organizatorzy obchodów Światowego Dnia SM - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - zaplanowali spotkanie ekspertów w dziedzinie SM z osobami chorymi, a do dyskusji zapraszają wszystkich, którzy zechcą przyłączyć się do niej. Osoby chore opowiedzą o swoim życiu z chorobą, jak studiują, pracują, zakładają rodziny i z jakimi problemami borykają się każdego dnia i czego jeszcze brakuje aby poprawiona została ich jakość życia. Obchody Światowego Dnia SM zostały zaplanowane na 30 maja o godzinie 11.00 w Centrum Konferencyjnym POLIN.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk