Obchody Światowego Dnia Praw Człowieka - inauguracja raportu „Biznes i Prawa Człowieka” pod patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął patronatem projekt KOALICJA RZECZNIKÓW ETYKI  w ramach Programu „Biznes i Prawa Człowieka 2014-2020. Implementacja Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka”.

Jak stwierdzają organizatorzy, "we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ekspertami, przedstawicielami administracji, partnerami biznesowymi oraz instytucjonalnymi stworzymy Standard Etyczny na bazie drugiego filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Zbadamy kondycję polskich systemów zarządzania programami oraz procedurami etycznymi w firmach i instytucjach, zaangażujemy do działania również liderów biznesu, a wypracowane wnioski opublikujemy w raporcie, który zostanie zaprezentowany, podczas uroczystych Obchodów Światowego Dnia Praw Człowieka - 8 grudnia 2016 r.

Poprzez te działania mamy nadzieję, aktywizować jak najwięcej firm i instytucji w obszarze etyki oraz zachęcić je do wdrożenia wypracowanego wspólnie przez zawiązaną koalicję standardu zarządzania programem etycznym.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2016-06-20 09:11:27
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk