O samorządowych kolegiach odwoławczych - wywiad RPO dla kwartalnika "Casus"

Data:

– Trudno mi sobie wyobrazić, że w razie likwidacji kolegiów w ich miejsce powstałyby struktury niezależne, podobne do dzisiejszych – mówi Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar w wywiadzie z Krystyną Sieniawską i Małgorzatą Żmudką dla kwartalnika „Casus”.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2019-02-27 11:21:19
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data: 2019-02-27 11:26:07
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik