Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O prawach osób z niepełnosprawnościami z przedstawicielami Republikańskiego Instytutu Kształcenia Zawodowego

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz pracownicy Biura RPO spotkali się z przedstawicielami Republikańskiego Instytutu Kształcenia Zawodowego (RIPO ) w Mińsku, który zajmuje się prawami osób z niepełnosprawnością.

Wizyta gości z Białorusi odbyła się na zaproszenie przewodniczącego parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych senatora Jana Libickiego. Celem spotkania była wymiana doświadczeń  i wiedzy na temat systemów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w obu krajach. Rozmawiano m.in. o kwestiach związanych z wdrażaniem konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wcześniej członkowie białoruskiej delegacji spotkali się m.in. z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2018-02-07 15:52:22
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk