Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O edukacji na rzecz lepszego rozumienia praw człowieka – rzecznik na spotkaniu ze Stowarzyszeniem Polis

Data:
Tagi: wydarzenie

Dr Adam Bodnar wziął udział w spotkaniu z okazji dwudziestolecia działalności Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”, które odbyło się w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Halina Bortnowska, Danuta Przywara i prof. Mirosław Wyrzykowski.

Rzecznik podkreślił, że rola organizacji działających na rzecz lepszego rozumienia praw człowieka jest niezwykle ważna. Zauważył, że we współczesnym świecie szczególną uwagę należy poświęcić edukacji prawnej, dzięki której młodzi ludzie mogliby poznać zasady działania wymiaru sprawiedliwości.

- Chodzi o to, żeby dotrzeć do przeciętnego gimnazjalisty w taki sposób, żeby zrozumiał co to jest sąd, po co jest niezawisłość, na czym polega rzetelność dziennikarska i dlaczego nie zawsze należy polegać na Wikipedii – zaznaczył dr Bodnar.

Podczas spotkania, prezes stowarzyszenia Maciej Sopyło przekazał rzecznikowi archiwalny artykuł, który ukazał się w jednym z numerów czasopisma „Polis”. Dotyczył on kwestii ustrojowych m.in. wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydawanych przed uchwaleniem Konstytucji RP z 1997 roku. Jak wyjaśnił Maciej Sopyło, artykuł został nagrodzony w jednym z konkursów organizowanych przez stowarzyszenie a jego autorem był młody Adam Bodnar.

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” istnieje od 1995 roku, choć jego początki sięgają 1992 roku, kiedy to Halina Bortnowska założyła młodzieżową grupę warsztatów dziennikarskich. Głównym celem organizacji jest edukacja młodych ludzi w zakresie sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się mediami, a także pobudzanie ich do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym.

Stowarzyszenie organizuje m.in. warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów, licealistów i studentów. Jego członkowie wiele uwagi poświęcają prawom człowieka i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Współpracują m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Wychowawców i Młodzieży „Prom”.  Stowarzyszenie „Polis”’ jest członkiem-założycielem organizacji European Youth Press i sieci Mediattivo Europe.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk