Biuletyn Informacji Publicznej RPO

"O dyskryminacji" - debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Data:

W Biurze RPO odbyła się ósma z kolei debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tym razem jej uczestnicy rozmawiali o dyskryminacji. Spotkanie otworzyła Barbara Imiołczyk z Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze RPO. 

W debacie wzięli udział m.in. dr hab. Agnieszka Nogal z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Aleksander Stępkowski, prof. Wydziału Prawa i Administracji UW i Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Mirosław Wróblewski dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO, Urszula Nowakowska – dyrektor Centrum Praw Kobiet i Bronisław Wildstein – pisarz, dziennikarz. Dyskusję prowadził dr Jakub Kloc-Konkołowicz z UW.

Uczestnicy debaty, w otwartej dyskusji z udziałem publiczności, starali się znaleźć odpowiedzi na pytania: gdzie zaczyna się i gdzie kończy dyskryminacja; z jakimi zróżnicowaniami jest sens walczyć?;  które środowiska i grupy społeczne są obecnie w Polsce najbardziej zagrożone dyskryminacją?; ochrona mniejszości czy dyktat mniejszości – w którą stronę zmierza nasze prawo i polityka antydyskryminacyjna? Czy pojęcie dyskryminacji nie jest pojęciem nadużywanym w europejskim i polskim dyskursie publicznym?

Debatę zorganizowało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytut Filozofii UW i Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.


 

 

Ważne linki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji: 2014-10-02 15:14:51
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP