Biuletyn Informacji Publicznej RPO

NSA ws. strefy płatnego parkowania w Warszawie

Data:

 

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko RPO i oddalił skargę kasacyjną Rady m. st. Warszawy od wyroku WSA w Warszawie, który stwierdzał nieważność postanowień uchwały Rady m. st. Warszawy dotyczących ustalenia strefy płatnego parkowania (sygn. akt I OSK 1674/13). Zgodnie z zaskarżonymi przepisami, niewyłożenie za przednią szybą pojazdu dowodu uiszczenia opłaty za parkowanie (biletu parkingowego) lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego parkowania jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za parkowanie. Postanowienia te zostały zaskarżone do WSA w Warszawie przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2013-10-09 13:11:55
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP