Biuletyn Informacji Publicznej RPO

NSA ws. potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Data:

 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dopuszczalności zaskarżenia potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. NSA stwierdził, że potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe jest czynnością z zakresu administracji publicznej podlegającą kontroli sądu administracyjnego, natomiast odmowa potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe nie jest taką czynnością i powinna mieć formę decyzji administracyjnej (sygn. akt II GPS 2/13).

 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2013-12-16 16:06:21
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:52:36
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP