Biuletyn Informacji Publicznej RPO

NOWA ADWOKATURA. ZAŁOŻENIA DO NOWEGO PRAWA O ADWOKATURZE

Data:

 wersja 2, zmieniona

Adam Bodnar, Łukasz Bojarski, Filip Wejman

https://www.rpo.gov.pl/pliki/12090429170.pdf

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk