Nie chcą mnie leczyć, bo jestem za stary?

Data:

Pacjent Centrum Onkologii w Gliwicach dowiedział się, że nie będzie leczony, bo jest „za stary”. Sprawę opisał Dziennik Zachodni, więc Pełnomocnik Terenowy RPO  w Katowicach poprosił szpital o wyjaśnienia (BPK.812.1.2015).

Szpital przyznał, że określenie, którego użył w piśmie do pacjenta lekarz, że „chory z uwagi na wiek i stan ogólny” „nie kwalifikuje się do leczenia onkologicznego”, był bardzo niefortunny.  Prawdziwą przyczyną dyskwalifikacji chorego z leczenia było to, że w jego przypadku chemioterapia lub radioterapia niosłyby za sobą większe ryzyko skutków niepożądanych niż potencjalny zysk z takiego leczenia.

Interwencja RPO sprawiła, że chory został skierowany na zaleconą poradę specjalistyczną, którą uzyskał w miejscy zamieszkania i tam obecnie jest leczony.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-08-03 12:49:42
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk