Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nasilenie incydentów o charakterze ksenofobicznym

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu opisywane w mediach sprawy incydentów o charakterze ksenofobicznym. W szczególności niepokój Rzecznika wzbudziły artykuły nt.: „Września. Małżeństwo z Indii zaatakowane na ulicy”, „Imam poznańskiego meczetu odbierał telefony z groźbami śmierci” czy ”Życie sikha we Wrocławiu. Żona broni go w sieci: Ciemny kolor skóry nie świadczy o zagrożeniu".

Zasygnalizowane w treści ww. publikacji prasowych informacje, wskazują, że na terenie naszego kraju w ostatnich tygodniach bardzo nasiliły się ataki rasistowskie wobec osób  należących do mniejszości narodowych i etnicznych. W ocenie Rzecznika, konieczne jest wzmożenie wysiłków w celu przeciwstawienia się rosnącej fali mowy nienawiści. Szczególna odpowiedzialność spoczywa w tym zakresie na organach ścigania, zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terytorium naszego kraju, w tym odpowiedniego reagowania na przestępstwa dyskryminacyjne.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP