Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

Data:
Tagi: wydarzenie


Prof. Irena Lipowicz wzięła udział w uroczystości wręczenia Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman dla osób wybitnie zasłużonych w pomocy dzieciom krzywdzonym. Tegoroczną laureatką została Marzena Affeldt z poznańskiej fundacji Dziecko w Centrum. W poprzednich latach nagrodę otrzymali: terapeuta Ryszard Izdebski, psychiatra dziecięca Jolanta Paruszkiewicz, działaczka społeczna Joanna Radziwiłł, pedagog Łukasz Ługowski.

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman została ustanowiona w 2011 roku przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Fundację Zeszytów Literackich. Alina Margoli-Edelman była założycielką FDN, współzałożycielką polskiej sekcji „Lekarze Świata”oraz Biura Pomocy Inicjatyw Społecznych.

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP