Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór w Biurze Dyrektora Generalnego na Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór w Biurze Dyrektora Generalnego na Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • organizacja i nadzorowanie pracy Kancelarii Ogólnej, Archiwum Zakładowego, składów chronologicznych, Biblioteki RPO,
  • nadzór w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich nad prawidłowym obiegiem dokumentów, ich ewidencją i rejestracją,
  • opracowywanie przepisów kancelaryjnych i nadzór nad ich stosowaniem.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 6 maja 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski