Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w ramach umowy o pracę

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko od referenta prawnego do głównego specjalisty w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 
w wymiarze pełnego etatu.  

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności: 

  • rozpatrywanie spraw z zakresu prawa pracy,
  • rozpatrywanie wniosków składanych do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skarg kasacyjnych i skarg nadzwyczajnych oraz wniosków o przystąpienie do postepowań sądowych, 
  • opracowywanie projektów dokumentów w ramach realizowanych zadań należących do właściwości Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w zakresie prawa pracy,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
     

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 20 listopada 2020 r.

 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn