Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko w Zespole ds. Równego Traktowania w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole do spraw Równego Traktowania w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu.  

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 • rozpatrywanie wniosków wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich,
  w szczególności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, a także dotyczące naruszenia praw przyznanych w drodze
  KPON;
 • opracowywanie projektów sprawozdań i zaleceń Rzecznika, w szczególności na temat problemów związanych z dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność, a także odnoszących się do realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 • systematyczne analizowanie sytuacji grup narażonych na dyskryminację ze względu na niepełnosprawność pod kątem spraw możliwych do podjęcia z urzędu przez Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • systematyczne analizowanie wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz identyfikowanie najważniejszych barier i wyzwań w tym obszarze;
 • systematyczne analizowanie orzecznictwa sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz organów międzynarodowych pod kątem istotnych problemów dotyczących zasady równego traktowania i niedyskryminacji, a także realizacji praw przyznanych w drodze Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych i innych analiz;
 • koordynowanie współpracy Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami osób z niepełnosprawnościami lub działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Szczegóły w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 30 kwietnia 2020 r.

 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn