Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko w Wydziale ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze 0,5 etatu.

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko w Wydziale ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze 0,5 etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

  • rozpatrywanie wniosków wpływających do RPO i udzielanie odpowiedzi w sprawach z zakresu stosunku służbowego funkcjonariuszy i żołnierzy,
  • sprawdzanie przestrzegania praw i wolności obywatelskich oraz warunków służby funkcjonariuszy i żołnierzy oraz sporządzanie informacji i zaleceń powizytacyjnych,
  • analiza procesu legislacyjnego oraz sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych,
  • zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do właściwości Wydziału,
  • rozpatrywanie wniosków o przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowań sądowych, wniesienie skargi kasacyjnej lub skargi nadzwyczajnej.

Termin składania aplikacji upływa 23 października 2019 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn