Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko w Wydziale ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu.

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko w Wydziale ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa  w wymiarze pełnego etatu.

 

Do zadań na stanowisku należy w szczególności:

  • Zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do właściwości Wydziału,
  • Rozpatrywanie wniosków o : przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowań sądowych, wniesienie skargi kasacyjnej lub skargi nadzwyczajnej,
  • Analiza procesu legislacyjnego oraz sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych,
  • Udział i organizowanie konferencji i spotkań krajowych i międzynarodowych.

Termin składania aplikacji upływa 12 sierpnia 2019 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn