Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków w Wydziale Przyjęć Interesantów w ramach umowy o pracę, na czas określony w celu zastępstwa, w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków w Wydziale Przyjęć Interesantów w ramach umowy o pracę, na czas określony w celu zastępstwa, w wymiarze pełnego etatu.
 

Celem działania Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków jest ocena korespondencji wnioskowej kierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich pod względem właściwości Rzecznika Praw Obywatelskich oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające do Biura skargi i wnioski.
 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:  

  • obsługa Infolinii Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • udzielanie wyjaśnień oraz wskazywanie przysługujących środków działania osobom zgłaszającym się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podczas przyjęć Interesantów w Biurze;
  • informowanie o kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach indywidualnych;
  • udzielanie wnioskodawcom informacji o stanie realizacji wniesionych przez nich spraw;
  • informowanie Interesantów o wystąpieniach generalnych oraz podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich inicjatywach pro-obywatelskich;
  • udział w przedsięwzięciach Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu edukacji i pomocy prawnej.

 

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 07 lutego 2024 r.
 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn