Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków w Wydziale Przyjęć Interesantów w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków w Wydziale Przyjęć Interesantów w ramach umowy o pracę, na czas określony w celu zastępstwa, w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • obsługa Infolinii Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • udzielanie wyjaśnień oraz wskazywanie przysługujących środków działania osobom zgłaszającym się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podczas przyjęć Interesantów w Biurze;
  • informowanie o kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach indywidualnych;
  • udzielanie wnioskodawcom informacji o stanie realizacji wniesionych przez nich spraw;
  • informowanie Interesantów o wystąpieniach generalnych oraz podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich inicjatywach pro-obywatelskich;
  • udział w przedsięwzięciach Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu edukacji i pomocy prawnej.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 30 sierpnia 2023 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski