Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków w Wydziale Przyjęć Interesantów w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków w Wydziale Przyjęć Interesantów w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • obsługa infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich
  • udzielanie wyjaśnień oraz wskazywanie przysługujących środków działania osobom zgłaszającym się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podczas przyjęć Interesantów w Biurze
  • informowanie o kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach indywidualnych
  • udzielanie wnioskodawcom informacji o stanie realizacji wniesionych przez nich spraw
  • informowanie Interesantów o wystąpieniach generalnych oraz podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich inicjatywach proobywatelskich
  • udział w przedsięwzięciach Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu edukacji i pomocy prawnej

 

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 22 sierpnia 2022 r. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn