Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków w Wydziale Klasyfikacji i Rozpoznawania Wniosków w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków w Wydziale Klasyfikacji i Rozpoznawania Wniosków w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.
 

Celem działania Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków jest ocena korespondencji wnioskowej kierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich pod względem właściwości Rzecznika Praw Obywatelskich oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające do Biura skargi i wnioski.
 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:  

  • klasyfikowanie wniosków na podstawie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
  • rozpatrywanie spraw zakwalifikowanych do rozpoznania w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków z zakresu wszystkich dziedzin prawa.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 2.02.2024 r.
 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn