Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.: 

  • rozpatrywanie skarg na działania organów rentowych (ZUS, KRUS),
  • rozpatrywanie skarg dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad ustalania składek oraz podstaw ich wymiaru,
  • rozpatrywanie skarg na przedawnienia,
  • rozpatrywanie skarg dotyczących warunków nabywania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z tytułu wypadków,
  • rozpatrywanie skarg dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników,
  • rozpatrywanie skarg dotyczących wniosków o wniesienie skargi kasacyjnej oraz skargi nadzwyczajnej.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 5 czerwca 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński