Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.: 

  • rozpatrywanie spraw dotyczących świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dot. niepełnosprawności),
  • rozpatrywanie spraw związanych z ochroną i wsparciem rodziny oraz organizowaniem systemu opieki nad dzieckiem,
  • opracowywanie projektów dokumentów dotyczących wznoszenia przez Rzecznika prawnych środków zaskarżenia oraz wniosków, o których mowa w art. 14 i 16 ustawy.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 5 czerwca 2024 r

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński