Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach umowy o pracę, na czas określony w celu zastępstwa, w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:  

  • rozpatrywanie wniosków wpływających od obywateli do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących prawa do sądu;
  • rozpatrywanie wniosków wpływających od obywateli do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących problematyki zawodów prawniczych w tym m.in. działalności samorządów zawodowych oraz postępowań dyscyplinarnych adwokatów i radców prawnych;
  • przygotowywanie projektów pism procesowych w tym skarg kasacyjnych 
    i skarg nadzwyczajnych;
  • analiza ustawodawstwa i projektów ustaw dotyczących ustroju sądownictwa 
    i zawodów prawniczych pod kątem ewentualnych naruszeń praw człowieka.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 30 sierpnia 2023 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski