Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Karnego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Karnego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.: 

  • analiza wniosków obywateli w przedmiocie zgodności norm prawnych ustawowych i wynikających z rozporządzeń z postanowieniami Konstytucji RP oraz aktami prawa międzynarodowego, a także przygotowywanie w tym zakresie opinii i ekspertyz prawnych,
  • sporządzanie projektów wniosków do Trybunału Konstytucyjnego,
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych dotyczących skarg konstytucyjnych i pytań prawnych będących przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych, analiz orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
  • przygotowywanie projektów pytań prawnych oraz projektów kasacji do Sądu Najwyższego,
  • udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym oraz udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych, 
  • przygotowywanie wystąpień i udział w wydarzeniach medialnych oraz konferencjach naukowych.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 23 lutego 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński