Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Karnego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Karnego  w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • rozpoznawanie wniosków i analiza dokumentacji procesowej – w tym akt sądowych - pod kątem istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji bądź skargi nadzwyczajnej;
  • sporządzanie pism zawierających odmowę wniesienia kasacji bądź skargi nadzwyczajnej;
  • sporządzanie projektów kasacji, skarg nadzwyczajnych i innych pism procesowych;
  • Rozpoznawanie wniosków na przewlekłe postępowanie sądowe;
  • występowanie przed Sądem Najwyższym w ramach zastępstwa procesowego Rzecznika Praw Obywatelskich;

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 5 maja 2023 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński