Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Karnego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Karnego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

 • rozpoznawanie wniosków o wywiedzenie kasacji bądź skargi nadzwyczajnej, skarg na przewlekłość postępowania sądowego
 •  sporządzanie projektów kasacji, skarg nadzwyczajnych i innych pism procesowych
 • sporządzanie pytań prawnych do Sądu Najwyższego; występowanie przed Sądem Najwyższym i innymi sądami w ramach zastępstwa procesowego Rzecznika Praw Obywatelskich
 • dokonywanie oceny praktyki sądowej stosowania prawa

Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • ukończona aplikacja radcowska/adwokacka/sędziowska/prokuratorska wraz ze złożonym egzaminem z wynikiem pozytywnym
 • minimum 4 – letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawniczego

Wymagania dodatkowe: 

 • doświadczenie w opracowywaniu skarg nadzwyczajnych lub skarg kasacyjnych
 • samodzielność w analizowaniu problemów prawnych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • rzetelność

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 23 czerwca 2022 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn