Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Karnego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Karnego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • analiza dokumentacji procesowej – w tym akt sądowych pod kątem istnienia podstaw prawnych do wniesienia wyżej wymienionych nadzwyczajnych środków zaskarżenia;
  • analiza wniosków o kasację i skargę nadzwyczajną w tym: sporządzanie projektów kasacji, skarg nadzwyczajnych i innych pism procesowych;
  • przygotowywanie opinii w sprawie braku podstaw do wniesienia kasacji i opracowywanie odpowiedzi na wniosek o wniesienie takiej skargi;

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 18 kwietnia 2023 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn