Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Cywilnego w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Cywilnego w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • rozpatrywanie wniosków do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym z elementem zagranicznym tj. spraw z Konwencji haskiej,
  • rozpatrywanie spraw dotyczących ubezwłasnowolnienia,
  • rozpatrywanie spraw osób z niepełnosprawnościami.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 26 lutego 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński