Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Cywilnego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Cywilnego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.: 

  • rozpatrywanie wniosków do Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej oraz gospodarki nieruchomościami, a także spraw związanych z ingerencją w prawo do nieruchomości w ramach procedur administracyjnych (prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, specustawy);
  • analiza wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej w sprawach cywilnych;
  • przygotowywanie projektów odmowy wniesienia, projektów skarg nadzwyczajnych bądź innych pism procesowych, np. skarg o wznowienie postępowania;
  • analiza problemów generalnych z zakresu kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego celem przygotowania projektów wystąpień.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 22 maja 2023 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński