Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 0,5 etatu.

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w ramach umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • rozpoznawanie wniosków wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony wolności i praw jednostki, w tym w obszarze ochrony zdrowia,
  • przygotowanie projektów pism (w tym procesowych) oraz wystąpień generalnych w ww. sprawach,
  • zastępstwo procesowe w ramach prowadzonych spraw,
  • udział w wydarzeniach wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak: konferencje, kongresy, szkolenia itp. 

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 18 stycznia 2023 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn