Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:  
 

  • rozpatrywanie wniosków do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc 
    w ochronie wolności i praw człowieka w zakresie właściwości Wydziału Prawa Administracyjnego i Ochrony Zdrowia, w szczególności w zakresie prawa ochrony środowiska;
  • przygotowanie projektów pism (w tym procesowych) oraz wystąpień generalnych w ww. sprawach;
  • zastępstwo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich przed sądami w ramach prowadzonych spraw;
  • reprezentowanie Rzecznika Praw Obywatelskich na spotkaniach, konferencjach oraz wydarzeniach związanych z prowadzonymi sprawami.
     

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 17 lipca 2023 r. 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn