Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole ds. Wykonywania Kar w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (od 1 sierpnia 2024 r.)

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole ds. Wykonywania Kar w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, od 1 sierpnia 2024 r.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.: 

  • rozpatrywanie wniosków indywidualnych z obszaru wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, postępowania w sprawach nieletnich, detencji prewencyjnej, środków zabezpieczających,
  • przygotowywanie projektów wystąpień generalnych,
  • udział w badaniu skarg na miejscu w miejscach pozbawienia wolności.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 29 maja 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Korekta omyłki pisarskiej w tytule komunikatu - zamiana "stanowiska" na "stanowisko"
Operator: Maciej Kuczyński