Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole do spraw Wykonywania Kar w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole do spraw Wykonywania Kar w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • rozpoznawanie wniosków wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich od osób pozbawionych wolności przebywających m.in. w jednostkach penitencjarnych, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, placówkach dla nieletnich, zakładach psychiatrycznych;
  • badanie na miejscu spraw skierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub podjętych z urzędu w różnych typach miejsc izolacji;
  • udział w konferencjach, komisjach sejmowych/senackich;
  • opracowywanie opinii prawnych będących w zakresie działania Zespołu.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 13 stycznia 2023 r.

 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn