Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole do spraw Równego Traktowania, w Wydziale Prawa Antydyskryminacyjnego na postawie umowy o pracę

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko od referenta prawnego do specjalisty w ramach umowy o pracę w Zespole do spraw Równego Traktowania, w Wydziale Prawa Antydyskryminacyjnego.
 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • rozpatrywanie wniosków wpływających do RPO, w szczególności w zakresie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (LGBTI);
  • opracowywanie projektów sprawozdań i zaleceń Rzecznika, w szczególności na temat problemów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;
  • opracowywanie projektów pism procesowych oraz reprezentacja RPO w postępowaniach;
  • analizowanie sytuacji grup narażonych na dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;  
  • analizowanie orzecznictwa sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz organów międzynarodowych;
  • sporządzanie opinii prawnych i analiz;
  • koordynowanie współpracy RPO z organizacjami pozarządowymi.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 28 grudnia 2020 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn