Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko w Wydziale Finansowym w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Przewidywane wynagrodzenie: 9000,00-12000,00 brutto.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.: 

  • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, w tym: sprawozdań budżetowych Rb- 23, Rb-27, Rb-28, sprawozdań do GUS Rb-N i Rb-Z, sprawozdań Rb-BZ1 – wydatki w układzie zadaniowym,
  • prowadzenie kontroli realizacji budżetu Biura RPO,
  • udział w pracach nad opracowaniem projektu budżetu państwa dla Biura RPO,
  • przygotowanie informacji o wykonaniu budżetu państwa dla Biura RPO,
  • sporządzanie planów finansowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz nadzór nad ich realizacją,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem budżetu jednostki.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 26 maja 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński