Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Projektów Społecznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Projektów Społecznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • prowadzenie analiz i konsultacji społecznych;
  • organizowanie warsztatów i szkoleń z zakresu ochrony praw człowieka dedykowanych m.in. przedstawicielom organizacji pozarządowych, urzędnikom państwowym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym oraz młodzieży;
  • organizowanie konferencji oraz spotkań;
  • prowadzenie spraw wydawniczych Centrum Projektów Społecznych – współpraca z autorami, prace redakcyjne,   opracowywanie koncepcji materiałów informacyjnych, promocyjnych; edukacyjnych oraz upowszechnianie przygotowanych przez CPS materiałów i wydawnictw;
  • przygotowywanie kampanii informacyjnych;
  • współdziałanie z innymi jednostkami BRPO i partnerami zewnętrznymi w zakresie realizacji projektów organizowanych przez Centrum Projektów Społecznych.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 4 marca 2022 r. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn