Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:  

  • Przyjmowanie Interesantów w siedzibie Biura Pełnomocnika Terenowego RPO oraz udzielanie konsultacji telefonicznych;
  • Obsługa wyjazdowego Punktu Przyjęć Interesantów w Wałbrzychu;
  • Rozpatrywanie spraw wpływających do Biura, w szczególności spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, konstytucyjnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • Udzielanie wyjaśnień oraz wskazywanie przysługujących środków działania interesantom zgłaszającym się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • Informowanie o kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach indywidualnych;
  • Informowanie wnioskodawców o stanie realizacji wniesionych przez nich spraw.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 29 czerwca 2023 r. 


 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn