Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich RPO w Katowicach w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • analiza wpływających wniosków w sprawach cywilnych, prawa pracy i administracyjnych, 
  • opracowywanie pism procesowych, w tym: kasacji, skarg nadzwyczajnych, wniosków do TK, 
  • przygotowywanie opinii i Wystąpień Generalnych RPO w sprawach cywilnych, prawa pracy i administracyjnych,
  • przyjmowanie Interesantów telefonicznie i osobiście, 
  • wyjazdy terenowe ad hoc, 
  • wyjazdy terenowe w celu przyjęć interesantów, 
  • wizytacje w ramach KMPT,
  • reprezentowanie RPO na spotkaniach, konferencjach, warsztatach czy uroczystościach.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 7 września 2021 r.

 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn