Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku

Data:
Tagi: bip

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • rozpatrywanie spraw wpływających do Biura, w szczególności spraw z zakresu prawa karnego, administracyjnego, gospodarczego, cywilnego (łącznie z postępowaniem egzekucyjnym), rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, konstytucyjnego, w sposób zgodny z metodyką pracy pracownika merytorycznego BRPO,
  •  udzielanie wyjaśnień oraz wskazywanie przysługujących środków działania interesantom zgłaszającym się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • informowanie o kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach indywidualnych,
  • informowanie wnioskodawców o stanie realizacji wniesionych przez nich spraw,
  • przekazywanie interesantom niezbędnej wiedzy do samodzielnego rozwiązania własnej sprawy,
  • informowanie interesantów o wystąpieniach generalnych oraz podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich inicjatywach proobywatelskich.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 4 czerwca 2021 r. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn
Data:
Operator: Sylwia Czernuszyn