Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:

  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 roku „Prawo zamówień publicznych” w roli sekretarza komisji,
  • archiwizowanie dokumentacji elektronicznej prowadzonego postępowania,
  • pomoc formalna dla pracowników merytorycznych przy przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień, do których nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”, w szczególności z zakresu IT,
  • udział w sporządzaniu rocznego sprawozdania dla Urzędu Zamówień Publicznych,
  • opracowywanie i prowadzenie uzgodnień projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • ścisła współpraca z komórkami merytorycznymi Zamawiającego.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 12 marca 2024 r.

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski