Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Spraw Personalnych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Data:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Spraw Personalnych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.: 

  • planowanie, organizowanie i koordynowanie szkoleń dla pracowników Biura
  • badanie potrzeb szkoleniowych pracowników Biura, przygotowywanie rocznego planu szkoleń w Biurze
  • przygotowywanie i aktualizowanie projektu strategii rozwoju zawodowego i szkoleń
  • prowadzenie ewidencji szkoleń odbytych przez pracowników Biura
  • przygotowywanie umów dotyczących szkoleń
  • nadzorowanie rozliczeń budżetu Biura przeznaczonego na realizację potrzeb związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
  • prowadzenie dokumentacji związanej z finansowaniem pracownikom Biura kosztów szkoleń zewnętrznych oraz kształcenia na studiach, aplikacjach
  • sprawozdawczość w zakresie właściwości Wydziału
  • obsługa podróży służbowych krajowych realizowanych w Biurze
  • obsługa staży i praktyk realizowanych w Biurze


Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 20 czerwca 2023 r.

 

 

Załączniki:

Autor informacji: Wydział Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Sylwia Czernuszyn